Aangezien het opzetten van een nieuw productieproces niet een jaarlijks terugkerende activiteit is voor de meeste ondernemers, ontbreekt vaak de ervaring of de capaciteit om dit veranderingsproces met de juiste kwaliteit te kunnen benaderen. Door Engelen Consultancy in te schakelen voor het begeleiden van dit ontwikkelingstraject wordt uw eigen organisatie ontlast en tegelijkertijd versterkt met onafhankelijke specialisten die dagelijks met ontwikkeling en productieautomatisering bezig zijn. Op deze wijze verhoogt u de kwaliteit en de slaagkans van het veranderingsproces. Daarbij kunnen de volgende zaken aan de orde komen:

Opstellen van:
- functionele en technische specificaties
- projectspecificaties
- budgetbegrotingen
- interne machtigingsaanvragen.

Onderzoeken (in relatie tot de gestelde specificaties) van:
- financiële haalbaarheid (ROI)
- technische haalbaarheid.

Adviseren bij:
- het optimaliseren van bestaande productieprocessen
- het ontwikkelen van nieuwe productieprocessen
- het maken van de juiste keuze
- leverancierkeuze
- het uitleggen van de logistiek
- de mate van automatisering en mechanisering.

Het coachen van:
- het ontwikkelingstraject
- de projectleiding
- de engineering
- de integratie van het nieuwe productieproces.

Ondersteunt en adviseert bij het uitvoeren van:
- design checks
- de financiële bewaking van het ontwikkelingstraject
.